Regulamin gabinetu M Studio Mirosława Brocka

Szanowni Klienci!

Regulamin powstał w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie oraz najwyższą jakość świadczonych usług. Klienci gabinetu podologiczno – kosmetycznego M Studio Mirosława Brocka są zobowiązani do zapoznania się
z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień. Skorzystanie z oferty gabinetu oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.

§ 1. Umawianie wizyty

1.    Wizyty proszę umawiać za pośrednictwem portalu Booksy http://mstudiomiroslawabrocka.booksy.com/, poprzez aplikację mobilną Booksy lub telefonicznie pod numerem +48 515 711 312.

2.    Prosimy o szczegółowe planowanie swojej wizyty w zakresie wykonywanych usług, na wizycie wykonujemy tylko zaplanowane usługi i obsługujemy tylko zapisane osoby.

3.    Klientka/Klient jest zobowiązany przychodzić na wizytę zdrowy, w przypadku choroby należy przełożyć wizytę, objawy choroby skutkują odmową wykonania usługi.

§ 2. Punktualne rozpoczynanie zabiegów

1.    Gabinet pracuje w oparciu o grafik w związku z tym prosimy o przybycie ok. 5-10 minut przed umówioną godziną, aby móc spokojnie przygotować się do zaplanowanego zabiegu.

2.    W przypadku spóźnienia klienta do 10 minut usługa zostanie wykonana w zakresie wynikającym z możliwości czasowych.

3.    W przypadku spóźnienia powyżej 10 minut gabinet  ma prawo odmówić wykonania usługi i zaproponować inny termin lub w uzgodnieniu z Klientem wykonać część usługi, jednak za 100% ceny.

§ 3. Odwoływanie wizyt i nieprzychodzenie na umówiony termin

1.    W przypadku rezygnacji z wizyty należy dokonać jej anulowania poprzez portal Booksy lub powiadomić obsługę gabinetu telefonicznie nie później niż 48 h przed planowaną wizytą.

2.    Trzykrotne niezastosowanie się do powyższych zasad skutkuje skreśleniem z listy klientów i odmówieniem wykonania kolejnej rezerwacji w gabinecie M Studio Mirosława Brocka.

3.    Usługodawca dopuszcza możliwość odwołania umówionej wizyty i przeniesienie jej na inny ustalony z klientem termin z usprawiedliwionych i ważnych powodów (np. choroba pracownika, brak prądu w gabinecie itp.).

§ 4. Wizyty w towarzystwie i zasady ogólne

1.    Na terenie gabinetu M Studio Mirosława Brocka obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt.

2.    Na terenie salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu.

3.    Klientka/Klient jest zobowiązany przychodzić na wizytę bez osób towarzyszących (nie dotyczy dzieci i osób niepełnosprawnych, które przychodzą z opiekunem).

4.    Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice lub ich prawni opiekunowie.

5.    Klientka/Klient ponosi odpowiedzialność finansową za świadome uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia w gabinecie.

6.    Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w miejscach bez nadzoru.

7.    Gabinet nie bierze odpowiedzialności za powikłania po zabiegu lub brak pożądanych efektów zabiegu w przypadku nie stosowania się do zaleceń pozabiegowych oraz nieodpowiedniej pielęgnacji domowej.

8.    W przypadku wykrycia wady na płytce paznokciowej uniemożliwiającej wykonywanie stylizacji, usługodawca ma prawo odmówić wykonania stylizacji.

§ 5. Ochrona danych osobowych i kontakt

1.    Gabinet M Studio Mirosława Brocka działa zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Państwa dane nigdy nie zostaną udostępnione osobom trzecim.

2.    Podczas pierwszej wizyty należy wypełnić formularze zgody na przetwarzanie danych osobowych i kartę pacjenta (jeżeli wymagana).

3.    Kontakt z gabinetem dostępny jest następującymi kanałami:

a)    telefonicznie pod numerem: +48 515 711 312

b)    e-mailowo pod adresem: mirka@mstudio.rybnik.pl

c)    profil na facebook: „M Studio podologia i kosmetyka”

d)    instagram: https://www.instagram.com/m_studio_rybnik/

§6. Bony podarunkowe (vouchery)

1.      Bony/vouchery podarunkowe ważne są 3 miesiące, po tym czasie ewentualna realizacja rozpatrywana jest indywidualnie, usługodawca ma prawo odmówić wykonania usługi.

2.      Bony/vouchery można wykupić na określony zabieg lub kwotę, nie ma możliwości wymiany vouchera na gotówkę.

3.      Bony/vouchery nie podlegają zwrotowi, prosimy o przemyślane zakupy.

4.    Osoba posiadająca bon/voucher może dopłacić do kuponu, jeżeli wartość usług z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość kuponu.

5.    Bony/vouchery można wymienić na inne wybrane usługi z naszego cennika do kwoty odpowiadającej kwocie zakupu bonu/vouchera.

§ 7. Reklamacje

1. W przypadku niezadowolenia z naszych usług bardzo prosimy o poinformowanie, abyśmy mogli ustalić przyczyny zasitniałej sytuacji i zaproponować satysfakcjonujące rozwiązanie.

2. Bierzemy pełną odpowiedzialność za nasze działania i oferujemy jakość usługi na najwyższym poziomie.

3. Klienci powinni zgłaszać reklamację niezwłocznie po jej wykryciu, nie później niż do 5 dni od wykonania usługi.

4. Wszelkie reklamacje należy składać osobiście po telefonicznym uzgodnieniu terminu. Podstawą do złożenia reklamacji jest dostarczenie dowodu zakupu w postaci oryginału paragonu fiskalnego.

6. Reklamacja zostaje rozpatrzona negatywnie w przypadku wykrycia urazu mechanicznego (własne ingerowanie w stylizację/zabieg, podważanie, piłowanie, obgryzanie, drapanie, uderzenie w twardą powierzchnię itp.).

7. W sprawach nie uregulowanych w regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§8. Standard obsługi

Gabinet podologiczno – kosmetyczny M Studio Mirosława Brocka zapewnia:

– bezpieczny atestowany i serwisowany sprzęt i urządzenia,

– zdezynfekowane powierzchnie i sterylne narzędzia zabiegowe,

– profesjonalny przebieg zabiegów wraz z zaleceniami pozabiegowymi,

– wyszkolony, profesjonalny personel,

– pełną dyskrecję i wysoką kulturę osobistą pracowników,

– szeroką gamę formę płatności: gotówka, przelew, przedpłata, karta płatnicza, BLIK

§9. Zmiany w Regulaminie

1.    O wszelkich zmianach w niniejszym Regulaminie będziemy Państwa informować na bieżąco na naszej stronie internetowej https://www.mstudio.rybnik.pl, zastrzegamy sobie prawo do zmian w regulaminie.

2.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.10.2022 r. i obowiązuje do odwołania.

Lokalizacja

ul. Kardynała Bolesława Kominka 43b 
44-217 Rybnik

Godziny otwarcia

11:00 – 19:00
poniedziałek, czwartek

09:00 – 17:00
wtorek, środa, piątek

Kontakt

+48 515 711 312
Email: mirka@mstudio.rybnik.pl